De behandeling?

Het vraaggesprek
In een eerste gesprek informeert de manueel therapeut naar uw klachten.

Metingen en het onderzoek
De manueel therapeut verricht daarna een aantal metingen en bekijkt hoe u zich beweegt. Enkele voorbeelden van de metingen en bewegingen zijn:

Hoe klapt u in uw handen?

behandeling1

behandeling2

Kruist
u uw armen links-boven of rechts-boven?
Met
welk oog kijkt u bij voorkeur?

behandeling3

behandeling4 Hoe
is de stand van uw bekken en rug?
Is
de linker of de rechter pols/arm breder?
behandeling5

De behandeling

Op basis van alle gegevens is duidelijk hoe de manueel therapeut uw gewrichten moet bewegen om een zo groot mogelijk effect te bereiken.

Tijdens de behandeling zullen vrijwel alle gewrichten van het lichaam behandeld worden om de totale balans van het bewegen te herstellen.

De behandeling wordt na één tot drie weken herhaald. De periode tussen twee behandelingen is noodzakelijk om het lichaam de tijd te geven om anders te gaan bewegen.

Bij elke behandeling worden de metingen opnieuw gedaan. Na twee of drie behandelingen wordt bekeken of er voldoende verbetering is opgetreden. Als er geen verandering is opgetreden wordt de behandeling gestopt. Zelden zijn meer dan acht behandelingen noodzakelijk.

Bron: School voor Manuele Therapie Utrecht