Welkom op de website van H. Steenhuis, Fysio/Manueel Therapeut

Welkom

U kunt op onze site 24 uur per dag informatie krijgen over de praktijk, behandelmethoden, nieuws en nog veel meer.

Via de website kunt u bovendien vragen stellen.

Wij hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor de vergoeding van uw behandeling.

Daarnaast zijn wij vrij en direct toegankelijk.
U kunt dus ook zonder verwijsbrief van uw huisarts een afspraak maken.

Bij afwezigheid door ziekte of vakantie zal de heer D. Kerkmeijer waarnemen. Indien u in contact wilt komen met de heer Kerkmeijer kunt u mailen naar kerkmeijer@planet.nl

Volgens de WGBO heeft u recht op inzage in uw patiëntendossier. Mocht u hiervan gebruik willen malen, dan kunt u dit aangeven bij uw behandelend fysiotherapeut.

https://www.patientenfederatie.nl/themas/patientenrechten/

 

Met vriendelijke groet,

H. Steenhuis